تاریخ قهوه را اگر بررسی کنیم به کشور یمن می رسیم. کشور یمن را اولین تولید کننده و صادر کننده قهوه می دانند. قهوه ای که در یمن کشت میشد را موکا می گویند. دانه قهوه بعدها از یمن به کشورهای دیگر رفت.

قهوه

قهوه شراب صوفیان عرب که جهان را فرا گرفت

وقتی به قهوه فکر می‌کنیم در واقع اسپرسوی ایتالیایی، لاته‌ی فرانسه یا دابل آمریکن را در نظر داریم. امروزه کافه‌های زنجیره‌ای فراوانی از جمله استارباکس یا کاستا در بسیاری از شهرهای جهان نوشیدنی قهوه را در اختیار مشتریانشان می‌گذارند. امروز اگر…
جایگاه قهوه در زندگی اجتماعی

جایگاه قهوه در زندگی اجتماعی بشر

مصرف قهوه در زندگی اجتماعی بشر جایگاه به خصوصی دارد. مصرف غذاها و نوشیدنی‌ها بخش مهمی از حیات انسانی را تشکیل می‌دهد و بدون آن تداوم زیستی امکان‌پذیر نخواهد بود. به این ترتیب تلاش بشر در طول تاریخ برای زیست بهینه و نیکو در واقع معطوف به …